Hetronic pressemelding – FUCHS rettsak

I 2004 saksøkte Hetronic International, Inc. (“Hetronic”) sin tidligere distributør, Hetronic Germany og HCEE, for brudd på kontrakten. Dette etter at det ble oppdaget at Hetronic Germany og HCEE brukte deler ifra ukjent opprinnelse i Hetronic® systemer. Hetronic utvidet senere søksmålet til å gjelde Abitron Germany, Abitron Austria, ABI Holding og Albert Fuchs, som eide alle fire selskapene. I det utvidede søksmålet la Hetronic til overtredelse for bruk av Hetronic® navn, produktnavn osv. og søkte erstatningskrav av alle selskaper og av Hetronic`s tidligere president, Torsten Rempe.

I Februar 2020 kom saken opp for retten i «federal court in the Western District of Oklahoma». 1. Mars 2020 falt dommen, og Hetronic vant på alle punkter. De saksøkte må betale ca. $102 millioner (ca. 980 millioner NOK) i kompensasjon for skader påført Hetronic, og individuelle erstatninger ifra de tiltalte fra $703,701.00 til $60,560,346.00.

På grunn av alvorligheten i saken må Abitron Germany, Abitron Austria, ABI Holding og Albert Fuchs i tillegg betale til sammen $10,721,664.00.

Dommen er ennå ikke gyldig, da de tiltalte kan anke saken.