Vinsj x5

Spennende prosjekt levert til kunde. 5 stk fortøyningsvinsjer på båt, der det kan velges imellom å styre ifra:

  • Brua via fastmontert panel i stol
  • Radiosender nr1 eller nr2
  • Manuelt fra styreboks i nærhet til vinsj

Vi takker for oppdraget!